Home » Arts / Culture » Cultúrlann Update
March is always busy because of Seachtain na Gaeilge and Féile an Earraigh and March 2021 was no exception.

Cultúrlann Update

Márta 2021

Bíonn mí an Mhárta  i gcónaí gnóthach mar gheall ar Sheachtain na Gaeilge agus Féile an Earraigh agus ní haon eisceacht é Márta 2021. B’iomaí imeacht agus ceardlann a bhí ar siúl le linn na míosa. Bliain i ndiaidh don Chultúrlann druidim don chéad uair de bharr na paindéime, tá muid buíoch i gcónaí as bhur gcuid tacaíochta agus bhur gcuid dílseachta agus muid ag feidhmiú ar líne go fóill. Tá muid ag dúil go mór leis an lá nuair a bheidh muid ar ais le chéile san fhíorshaol! Idir an dá linn, is fiú súil a chaitheamh siar ar an mhéid a bhí ar siúl againn le linn na míosa ar ardáin éagsúla meáin shóisialta na Cultúrlainne.

March is always busy because of Seachtain na Gaeilge and Féile an Earraigh and March 2021 was no exception. We ran lots of events and workshops throughout the month. One year on since the Cultúrlann first closed as a result of the pandemic, we are very grateful for your continued support and loyalty as we continue to function online. We are really looking forward to the day we can welcome you back through our doors! Until then, let us look back at some of  the things we got up to this month on the Cultúrlann’s various social media platforms.

 

Bí cinnte muid a leanstan ar Facebook, Twitter, Instagram agus YouTube.

Be sure to follow us on Facebook, Twitter, Instagram and YouTube.

 

Check Also

Glor na Mona “ Glórtha Ciotacha- Awkward Voices – Imagining a new world events March – April

Glór na Móna’s new talk series called ‘Awkward Voices’- Imagining a new world- which comprises …